Katalog virtuálních kurzů




Kritické myšlení


Anotace

Co je vlastně kritické myšlení?

O dnešní době se říká, že je emoční a že každý má svou pravdu. Proto snadněji dochází ke zkreslení reality. Naše emoce mohou být cenným vodítkem, ale nesmíme být na uzdě být jimi vedeny tam, kde nechceme být. Proto potřebujeme umět kriticky myslet. Nejdříve si tedy řekneme, co je to vlastně kritické myšlení.

Cíle

  • Posílení nezávislosti našeho myšlení
  • Jak rozpoznat dojmy a fakta
  • Pochopení vztahu emocí a kritického myšlení
  • Osvojení si technik kritického myšlení
  • Umět rozpoznat různá zkreslení v našem myšlení
  • Chápat a umět vysvětlit význam kritického myšlení v širším kontextu

Link ke sdílení

https://katalog.virtualnikurzy.cz/Kritické myšlení
Čas: 48 minut
Autor: MotivP
Cena: 390 Kč