Katalog virtuálních kurzů
Behaviorální interview


Anotace

Chcete z pouhého rozhovoru vytěžit maximum? Chcete poznat chování člověka, které v danou chvíli nelze spatřit běžným způsobem? Chování z minulosti či chování, které ještě nenastalo? Už se nespálíte při výběru pracovníků. Je tady pro Vás virtuální kurz Behaviorální interview!

V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme pozorovatelným chováním jedince v minulosti či budoucnosti, které chceme vidět tady a teď. K tomu používáme systém na sebe navazujících otázek. Na základě nich vytváříme hypotézy, které dále v rozhovoru testujeme.

Cíle

• Osvojíte si behaviorální způsob myšlení
• Klást behaviorální otázky směřující k příkladům
• Vytvářet si scénář interview
• Vyhodnocovat interview

Link ke sdílení

https://katalog.virtualnikurzy.cz/Behavioralni-interview
Čas: 54 minut
Autor: Pečený Vladimír
Cena: 990 Kč