Katalog virtuálních kurzů
Efektivní komunikace


Anotace

Jak na to, aby nedocházelo k nedorozuměním, které mohou brzdit Vaše plány? Jak efektivně předávat informace týmu kolegů? Jak se správně ptát, když si nejste jistí, co má druhý na mysli? Jak být lepší v komunikaci? Tím Vás provede virtuální kurz Efektivní komunikace.

Ve virtuálním kurzu Vám představíme, jak vypadá efektivní komunikace a čím můžete přispět k hladkému dorozumění mezi Vámi a Vaším okolím. Budeme odhalovat komunikační bariéry a příčiny chyb v komunikaci. Nastíníme si různé typy problémových a konfrontačních situací. Vyjmenujeme si techniky aktivního naslouchání, definujeme „já jazyk“ a vymezíme základní pravidla zpětné vazby. Ukážeme si, jak funguje asertivita a k čemu ji můžeme účinně používat. Cílem kurzu je minimalizovat komunikační přešlapy a fauly, zachovat si vlastní důstojnost. Zároveň zjistit vše potřebné a uchovat si funkční vztahy s druhými.

Cíle

• Jak komunikovat se žádoucím účinkem
• Odhalit úskalí, která musíme na této cestě překovat
• Jak nejen mluvit, ale i naslouchat a pracovat s informacemi
• Základní pravidla zpětné vazby

Link ke sdílení

https://katalog.virtualnikurzy.cz/efektivni_komunikace
Čas: 30 minut
Autor: MotivP
Cena: 390 Kč